} catch (e) { console.error('Custom Theme JS Code: ', e); }

Prijave projekata

Nagrada Ambasador dodjeljuje priznanja za vrhunska postignuća u elektroničkoj glazbi u 2023. godini.

Nagrađuju se projekti koji su nastali u Hrvatskoj i regiji, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Izborna godina: obuhvaća projekte koji su nastali od 01.11.2022. do 15.10.2023.

Svoje favorite možete predložiti prema definiranom Pravilniku i kriterijima.

LINK ZA JAVNE PRIJAVE PROJEKATA - HRVATSKA

LINK ZA JAVNE PRIJAVE PROJEKATA - REGIJA

LINK ZA PRIJAVE - KREATIVNA EVENT FOTOGRAFIJA U HRVATSKOJ I REGIJI

LINK ZA PRIJAVE - NAJBOLJE LIKOVNO OBLIKOVANJE U HRVATSKOJ I REGIJI

Objava nominacija i početak online glasanja publike i struke 24.10.2023.

Kraj glasanja 12.11.2023.


prijave projekata, ambasador 2023, nagrada ambasador 2023, javne prijave projekata

Prati nas na